Danh sách khách hàng - Toyota Thái Bình - Hưng Thịnh Phát

Danh sách khách hàng

STT Ngày Nội dung ủng hộ Số tiền
1

Anh D

2 23/11/2021

Gia đình anh C ủng hộ quỹ

1000000
3

Anh B

4

Anh A

5 22/11/2021

Anh H

100000

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Chia sẻ