SỰ KIỆN LÁI THỬ “LƯỚT GIÁNG SINH – RINH QUÀ KHỦNG”